Avís Legal

 

  1. Protecció de dades personals.

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a Chero Visuals serà tractada amb les següents finalitats:

  • Enviament d’informació general, ofertes i/o promocions sobre Chero Visuals per mitjà de correu electrònic.
  • Atendre consultes o sol·licituds d’informació dels serveis oferts o del funcionament de Chero Visuals
  • Gestionar la relació entre la comunitat de clients i col·laboradors.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Chero Visuals, informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts per la normativa de referència.

Per a més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent document, Política de privacitat.

 

  1. Propietat intel·lectual sobre els continguts.

Tots els elements que apareixen al seu lloc web sense limitació (fotografies, vídeos, notícies, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat a tota la web, etc. ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de Chero Visuals  o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que, per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la web sense el consentiment previ i per escrit de Chero Visuals.

L’accés per part de l’usuari als continguts i/o serveis del lloc web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Chero Visuals o, si s’escau, del titular final dels drets.

Els usuaris del lloc web només podran dur a terme un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar els continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

 

  1. Acceptació de les condicions.

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al lloc web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets d’aquest.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents condicions d’accés i del seu us romanen subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.