Preus

Com vols que sigui el primer contacte del client amb el teu producte?

Tant per a una botiga online com per a campanyes publicitàries, la Fotografia és el mitjà a través del qual els teus clients podran conèixer els teus productes.

La cura dels detalls així com reflectir les característiques i els diferents angles del producte són fonamentals per aconseguir fer el producte més real i atractiu pels teus potencials clients.

Oferir unes fotografies de qualitat marcarà la diferència amb la competència, aportant la visió més veraç del producte als clients.

producte
avantatges de la fotografia de Producte / publicitària

les meves garanties

FOTOGRAFIA

És un dels factors més importants en la decisió de compra. Les fotografies exerceixen una influència immediata a nivell emocional.

ATRACCIÓ

Crida l'atenció dels usuaris de la teva web o catàlegs amb fotografies de producte que en reflecteixin l'essència. Han de veure el producte com si el tinguessin a les seves pròpies mans.

BRANDING

Millora la imatge de la teva empresa i la percepció de qualitat dels productes gràcies a la fotografia del producte.

MARKETING

Una posada en escena atractiva així com una bona descripció del producte marcarà la diferència respecte a la competència. És vital reflectir la realitat del producte.

CONFIANÇA

La confiança i la familiaritat de la marca o el producte suposen fins a un 68% en la decisió de compra del consumidor. Transmet qualitat i confiança als teus productes a través de la fotografia professional de producte.

E-COMMERCE

El 17% dels usuaris que naveguen per botigues Online no arriben a realitzar la compra per la baixa qualitat de les Fotografies.